;

BULANIK MANTIK İLKELERİ ve MODELLEME

Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 361
Basım Yılı : 2020
ISBN : 978-975-6455-56-2
KDV Dahil Fiyatı : 50.00 TL

Bu kitabı elektronik kitap olarak aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.

https://play.google.com/store/books/details?id=0E5gEAAAQBAJ

BÖLÜM 1: BELİRSİZLİK KAVRAMLARI

 • Belirsizlik ve Kesin Olmayış
 • Belirsizlik Yöntemleri
 • Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri
 • Bulanık Sistem ne Demektir?
 • Problemler

BÖLÜM 2: ÜYELİK FONKSİYONLARI

 • Üyelik Fonksiyonu Kısımları
 • Bulanıklaştırma
 • Üyelik Derecesi Atanması
 • Üyelik Fonksiyonları
 • Üçgen
 • Yamuk
 • Sigmoid
 • İhtimal Yoğunluk Fonksiyonları
 • İki Parçalı Gauss
 • Genel Çan (Gauss) Eğrisi
 • S-Şekilli
 • Z-Şekilli
 • Problemler

BÖLÜM 3: KLASİK VE BULANIK KÜMELER

 • Küme Tanım ve Türleri
 • Küme Öğeleri
 • Klasik Kümeler
 • Bulanık Kümeler
 • Temel (Toplum) ve Boş Kümeler
 • Alt Küme
 • Küme Geometrik Gösterimi
 • Küme İşlemleri
 • Birleşik Kümeler
 • Kesişen Kümeler
 • Bağdaşamayan Kümeler
 • Bağımsız Kümeler
 • İçerilen Kümeler
 • Tamamlayıcı Kümeler (Değillenme)
 • Çıkarılan Kümeler
 • Çarpım Kümeleri
 • Çoklu Küme İşlemleri
 • Doğal Dil
 • Sözel Eşikler
 • Daraltma (Contraction)
 • Genişletme (Dilation)
 • Yoğunlaştırma (Intensification)
 • Bulanık Sayılar
 • Bulanık Matematik
 • Bulanık Sayıların Toplanması
 • Bulanık Sayıların Çıkarılması
 • Bulanık Sayıların Çarpılması
 • Sabit Bir Sayı ile Çarpma
 • Bulanık Sayıların Bölünmesi
 • Sabit Sayı ile bölünmesi
 • Bulanık Sayıların Uç (Ekstrem) Değerleri
 • Genelleme İlkesi
 • Problemler

BÖLÜM 4: BULANIK KÜME İLİŞKİLERİ

 • Klasik Bulanık İlişkiler
 • Bulanık Tolerans ve Eşdeğerlik İlişkileri
 • Değer Atamaları
 • Mantık İlişkileri
 • Bulanık Birleşimler (compositions)
 • Mantık Sınıflaması
 • Orantılı İlişkiler
 • Ters İlişkileri
 • Gelişigüzel İlişkileri
 • Uç (ekstrem) İlişkiler
 • İklim Sınıflandırması
 • Bulanık Kümeleme Yöntemleri
 • Mesafe Ölçütleri
 • k-Ortalamaları
 • Bulanık c-Ortalamaları (BCO)
 • Problemler

BÖLÜM 5: BULANIK KURAL TABANI

 • Bulanıklaştırma
 • “EĞER    İSE   ” Kuralları
 • Bulanık Önermeler
 • Giriş Kural Tabanının Kurulması
 • Mekanik Belgelendirme
 • Kişisel Sezgi
 • Uzman Görüş
 • Veri İle Eleme
 • Tetikleme
 • İnanç Derecesi
 • Tüm Kural Tabanı (ardıl kısım)
 • Problemler

BÖLÜM 6: BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (BÇS)

 • Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS)
 • MAMDANI BÇS
 • Bulanık Kuralların Harmanlanması
 • Kural Tabanlı Sistemler
 • Grafik Çıkarım Teknikleri
 • Durulaştırma Yöntemleri
 • SUGENO BÇS
 • TSUKAMOTO BÇS
 • ŞEN BÇS
 • BÇS Eğitimi
 • Ardışık Yinelemeli Ağ BÇS (ADAPTIVE-NETWORK-BASED FIS, ANFIS)
 • ANFIS Tuzakları
 • Problemler

BÖLÜM 7: GENEL UYGULAMALAR

 • Dil Ve Sayı İlişkileri
 • Bulanık Ve Bulanık Olmayan Cümleler
 • Duruma Göre Değişen Üyelik Fonksiyonları
 • Bulanık Cümlelerin Sayısal Değerleri
 • Bulanık Görüntü İşleme
 • Bulanık Görüntü İşleme Sistemi
 • Bulanıklaştırma
 • Üyelik Derecesi Üzerinde Yapılan İşlemler
 • Durulaştırma
 • Bulanık Öğrenme Sistemleri
 • Bulanık Sistem
 • Bulanık Kümemele Yaklaşımları
 • Klasik k-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi
 • Bulanık c-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi
 • İstanbul Bulanık Mantık Deprem Hasar Modeli
 • İBDEM Yazılımı İle Tekil Bina Hasar Değerlendirilmesi
 • Betonarme Binalar
 • Yığma ve Karma Binalar
 • İSTANBUL Su Dağıtım Mantığı
 • Göl Seviyesi TAKAGI-SUGENO (TS) Bulanık Modeli
 • Bulanık Modelleme
 • Bulanık Mantık Su Sarfiyatı Tahmini Modellemesi
 • Veri Takımı
 • Sonuçlar
 • Bulanık Mantık Regresyon Yöntemi
 • Bulanık Doğrusal Regresyon Yönteminin Uygulaması

NOT: Kitap 3. baskıda genişletilmiş olup 4. baskısı satıştadır.

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/bulanik-mantik-ilkeleri-ve-modelleme-zekai-sen-9789756455425


;