;

Başkan
Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Dursun Atilla ALTAY

Genel Sekreter
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

Muhasip Üye
Av. Şeref YAROĞLU

Üye
Mustafa ELDEMİR

Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi, Doğanay Sokak No: 6 Kat:4, Çolak Plaza, 34697 Üsküdar/İstanbul