;

SÜLEYMAN EFENDİ (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1725)

Saraçhanebaşı’ndaki Horhor caddesine girildiğinde ( Yeşil Tekke sokak kesişimi) sağda, Taşmektebin altında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üslupta yapılmıştır. Teknesi yok olmuştur. Ayna taşının üzerinde sağlı sollu iki selvi motifi vardır, fakat harap durumdadır.

Sivri kemerinin ortasında bir rozet, üzerinde de şu kitabe görülmektedir.

“ Sahib-ül-hayrat vel-hasenat merhum ve magfur el-muhtaç ilâ rahmet-i

Rabbihi-l’gafûr El-hac Süleyman Efendi Halife-i sâlis-i Muhasebe-i evvel” (1141)