;

SU TEMİNİ ve ÇEVRE SAĞLIĞI (Çözümlü Problemlerle)

Kitabın Yazarı : Prof. Dr. Yılmaz MUSLU
Boyutları : 160x240 mm
Sayfa Sayısı : 496
Basım Yılı : 2005
ISBN : 978-975-92794-0-0
KDV Dahil Fiyatı : 0.00 TL

SU VAKFI YAYINLARI TARAFINDAN BU KİTABIN YENİ BASIMI YAPILMAYACAKTIR

Nüfus Tahmin Metotları

Akım Karakteristikleri

Nehir, Hazne ve Göllerden Su Alma

Memba Kaptajları ve Yeraltı Sularının Alınması

Toprak Kirlenmesi

Potansiyel Teoriye Göre Artezyen Kuyuya Doğru Permenal Akım

Kuyulara Doğru Permenan Olmayan Akımlar

Yeraltı Suyunun Suni Olarak Beslenmesi

Borulu Kuyularla İlgili Bazı Uygulama Örnekleri

Suların İletilmesi

İzale Hatlarında Hava Giriş ve Çıkış Ventillerin ve Negatif Basınçların Hesabı

İzale Hatlarının Boşaltılması

Suların Biriktirilmesi

Su Şebekelerinin Hesap ve Teşkili

Bir Uygulama Örneği

Atıksuların Toplanması

Ters Sifonların Hesap ve Teşkili

Mecralarda ve Kanal Ağının Özel Yapılarında Akım

Kanal Sistemlerinin Hesabı

Yağmur Suyu Akımının Hesabı

Atıksu ve Yağmur Suyu Kanallarının Projelendirilmesine Ait Örnekler


;