;

NİŞANCI MEHMED PAŞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Kumkapı’da Türkeli Caddesi üzerinde Nişancı Mehmed Paşa Camii yanında bulunan bu çeşmenin klâsik tarzda kesme taştan yapıldığı anlaşılmakta ise de yapılan tamirlerde şekli bozulmuş, cephesi sıva ile örtülmüştür. Ayna taşının sonradan konduğu ve teknesinin şeklinin değiştirildiği görülmektedir. İkili bir lüleden suyu devamlı olarak bol bol akmaktadır. Çeşmede kitabe yoktur.