;

NEZİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1114- M.1702)

Çeşme Kasımpaşa’da ( Seyit Ali Mescid Sokak) İbadullah Camii’nin altındadır. Çeşme kesme taştan yapılmıştır. Teknesi çukurda kalmıştır. Süslü bir ayna taşı ve sivri kemerinin üzerinde iki buçuk kıtalık Nedime ait kitabesi bulunmaktadır. Tarih beyti şöyledir:

“ Didim târihini lûtf-i Ehad’le”

“ İbadullaha su rahmettir iç âb”

(1114)