;

NEFİSE HANIM ÇEŞMESİ (H.1224- M.1809)

Salmatomruk Cad. Draman Cadde köşede ( Halk Eğitim Merkezi binası altında), yol seviyesini altında, önü parmaklıkla çevrilen çeşmenin kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“ Su gibi Hayriyâ ezberlesün atşân târihin”

“ Ubeydullah Efendiye oku ihlâs içüb mâyi”

(1224)

Çeşmeyi Hacı Ebubekir Ağa’nın kızı Nefise Hanım, kocası Ubeydullah Efendi’nin ruhu için yaptırmıştır.