;

NECİB BEY (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1328- M.1910)

Fatih’te Darüşşafaka Caddesi üzerinde mezarlık duvarına bitişik olan bu çeşme iki sütun arasına yerleştirilmiş oymalı bir ayna taşından ve sütunlara bindirilmiş yarım daire şeklinde bir kitabe taşından ibarettir. Teknesi sağlam durmakta ise de lülesi koparılmış, suyu kesilmiştir.

 

Ayna taşında güzel bir sülüsle yazılmış ( Ve sekahüm...) âyeti, altında da:

“ Bânî-i evveli Mehmed Efendi”

“ Bâni-i sânisi Vanlı Hacı Necib Bey” ibaresi bulunmaktadır.