;

NALINCI DEDE ÇEŞMESİ

Unkapanı Üsküplü Caddesinde (No:19-20) bulunan Nalıncı Mehmet Dede Türbesine bitişik olan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmamaktadır. Evliya Çelebinin seyahatnamesinde şöyle denilmektedir:

Nalıncı Nemi-zâde: Sağlığında Unkapanı’nın iç tarafında Araplar Çarşısı’nda bir dükkânda nalıncılık edermiş.....Nalıncı Dede Tekkesi Muslî Sultan Sarayı’na bitişik, Haracî Mescidi karşısında bir yüksek kubbedir. Öldüğü gece üçüncü Murad’ın rüyasına girip “ Üzerime bir kubbe yanıma tekke ve çeşme yaptır” denmiş.

Sultan Murad Han bizzat cenaze namazında bulunmuş, sonrada bir çeşme ve tekke yapılmasını emir ve irade buyurmuştur.