;

NAKKAŞ HASAN PAŞA ÇEŞMESİ

Eyüp’te Zal Paşa Caddesi (No:40 karşısı) üzerinde Nakkaş Hasan Paşa Türbesinin cephesindedir. İki pencere arasına yerleştirilen bu çeşme, türbenin 1606-1607 tarihlerinde inşası sırasında türbe ile beraber yapılmış olmalıdır.

Nihrap şeklindeki çeşmenin ayna taşı üzerinde, yelpaze şeklinde ve onun üzerinde ise kabartma şadırvan kubbesi bulunmaktadır. Ayna taşına şu kitabe yazılmıştır.

“Sâhib’ûl-hayrât merhûm

Nakkaş Hasan Paşa rühiçün fâtiha”

Çeşme Eyüp Belediyesince restore edilmiş olup suyu akmaktadır.