;

MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1223- M.1808)

Eyüp’te (Tahta Minare Cad. Tahta Minare Bostan Sk. Köşesi) kasım Çavuş Camii yakınındaki bu çeşmenin mermer kaplı süslü bir cephesi vardır. İstiridye kabuğu şeklindeki ayna taşının iki yanında oluklu iki mermer sütun yükselmekte ve bunların başlıkları büyük bir taç şeklinde kabartmalarla süslü kitabeyi taşımaktadır. Çeşme toprağa gömülmüşken restorasyonu yapılarak yol seviyesi üstüne çıkartılmış ve suyu akıtılmıştır. Eskiden üzerinde kiremitli bit çatı bulunmaktaimiş. Halen düz bir betonla kaplı durumdadır ki bu satıh aynı zamanda saçak vazifesi görmektedir.

Beyzî bir madalyon içindeki (Maaşallah) yazısının altında kitabesi şöyledir:

 

“ Sadr-ı A’zam Mustafa Pâşâ-yî hayrat- iktisab”

“ Fisebilillah ne ra’nâ çeşme bünyâd eyledi”

“ Bu mahal sükkânı âb-ı rahmete muhtac iken”

“ Teşnegânı lütf ile sîrâb-ü dil-şâd eyledi”

“ Katresi teaddüdü üzre Hak vine ecrine sevâb”

“ Çeşme-i ihsan ile bu semti âbâd eyledi”

“ Bir akar su gibi Fâzıl söyledim târihini”

“ Mustafa Pâşâ yerinde çeşme bünyâd eyledi”

(1223)