;

MUSTAFA EFENDİ ( Katip) ÇEŞMESİ (H.1193- M.1779)

Üsküdar Çavuşderesi caddesi ile Kartal baba caddesinin keşiştiği köşededir. Kesme taştan klâsik üslûbta yapılmış küp gövdeli bir meydan çeşmesidir. Haznesinin üzeri düz çatılıdır. Sivri kemerli nişinin ve üzerindeki iki satırlık mermer bir kitabe panosunun bulunduğu ceğphe silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınarak hafifçe dışa taşkın bir biçimde bağlanmıştır.
Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Kalyonlar Kâtibi Dereli”

“ Merhum Mustafa Efendi rıza en lillah el-fatiha”

(1193)