;

MUSTAFA EFENDİ ( Hacı) ÇEŞMESİ

Büyükdere’de İskele yakınında Canfes Sokağı’ndaki bu çeşme köşe başında bir evin altındadır. Haznesinin önü kabartma süslerle bezenmiş mermer bir ayna taşı ile kaplanmıştır. Teknesi mermerdendir. Suyu akmamaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Sâhib-ûl hayrat bâni-i sâni”

“ Rize esnafından”

“ Kovalizade Hacı Mustafa”

“ Efendinin ruhiyçün”

       Büyükdere İmamı Hüsnü