;

MUSTAFA (Beylikçi Hacı) ÇEŞMESİ (H.1306- M.1888)

Beyazıt’ta Tiyatro aralığı sokakta bulunan bu çeşme eski durumundan tamamen farklı olarak bir işyerinin altında mermer olarak yeniden yapılmış olup suyu akmamaktadır.

İstanbul çeşmelerindeki kaydına göre: Yüzü kesme taşla kaplı, tonoz kemerli, haznesinin çatısı kaldırılmış bir yapı imiş. Teknesi ve ayna taşı düz mermerdenmiş, talik hatla yazılmış iki satırlık kitabesi şöyle imiş:

“ Vesakahüm rabbühüm şeraben tahura”

“Beylikçi müteveffa Hacı Mustafa Efendi’nin ruhuna fatiha” (1306)