;

MUSTAFA AĞA ( Silandar) ÇEŞMESİ (H.1094- M.1682)

Salacak İskele sokağı üzerindeki ( İmrahor çeşme sokak köşe) bu meydan çeşmesi klâsik tarzda yapılmış mermerle kaplanmıştır. Kemerinde münavebeli olarak beyaz ve renkli taş kullanılmıştır. Kemer boşluklarında büyük iki rozet görülmektedir. Kemerinin üstünde kitabe taşından sonra oymalı zarif bir borniş vardır. Ayna taşında da kabrtma süslemeler ve “ Ve minel Mai...” yazısı bulunmaktadır. Teknesi sağla oup, sedlerinden biri kırıktır.
Üsküdarlı Zamîri Mustafa Efendi’ye ait olan kitabesi şöyledir:

“ Ol silâhdar-ı şeh-i hurşid-fer”

“ Ya’ni kim sâhib-i kemal-ü nîk-hû”

“ Kodu şehr-i Üsküdar’a bir eser”

“ Eyledi böyşe sevâba cüt-ü-cü”

“ Ayn-ı sâki remz idüb gûya ki dir”

“ Ab-ı sâfı nuş eylersin gel berû”

“ Teşnegan-ı kerbelâ’nın yâdına”

“ Mal-ruh-i Haseneyn aşkına sû”

“ Dir Zamîrî hâliyle târih içün”

“ Çeşme-sâr-ı Mustafa’dan akdı sû”

(1094)

Çeşmeyi yaptıranın Silahdar Mustafa Ağa olduğu anlaşıldığı yer.