;

MUSTAFA AĞA ( Mimar) ÇEŞMESİ

Eğrikapı’da İvaz Efendi Camii yakınındaki ( Dervişzade Caddesi) bu meydan çeşmesi altı cephelidir. Her cephede klâsik tarzda yapılmış birer çeşme vardır. Tekneleri doldurulmuş olup, yalnız bir cephesindeki çeşmeden su akmaktadır. Üst kenarında oymalı bir bordür bütün cepheleri dolaşmaktadır. Kitabesi yoktur.