;

MUSTAFA AĞA MEYDAN ÇEŞMESİ

Kasun Çavuş Camii Çeşmesi ve Eski- Yeni Çeşme isimleri ile de anılır. İslambey caddesi ile Balıkçı Bakkal Sokağının birleştiği köşede ve Kasım Çavuş Camii’nin mihrabı önündedir. Karşısında Eski-yeni hamamı vardır.

Çeşme klâsik olup tamamen muntazam kesme taştan yapılmıştır. Kitabesi yoktur. Yapıldığı tarih belli değildir. Bu Mustafa Ağa Kapıağası Mustafa Ağa olmalıdır.