;

MUSTAFA AĞA ( Daltaban) ÇEŞMESİ

Eminönü, Kumkapı’da Daltaban yokuşu No:10’da (Çoban Çeşme Medrese Sokak köşesi) bulunan bu çeşme küfedeki taşında kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşını çevreleyen sivri kemer üzerinde rozet bulunmaktadır. Küçük olan ayna taşı ve teknesi harap olmuştur. Kitabeside yerinde yoktur.