;

MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1092- M.1681)

Karagümrük’te Zincirlikuyu önünde ( Saray Ağası Caddesi- Nişanca Caddesi kesişimi) bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. İki servi motifi ile bir rozetin süslediği, iki yanında birer tas yuvası bulunan sağlam bir ayna taşı vardır. Teknesi çukurda kalmakla beraber suyu akmaktadır. Üstü basık bir pramit şeklinde çatı ile örtülüdür.

Kemerinin üstünde iki rozet arasında şu kitabe okunur:

“ Sâhib-ül-hayrat Ağa-yi Saray-ı Edirne”

“ Mustafa Ağaya rahmet ide Rabb-i kâinat”

“ Nûş iden der bu eser-i tâmının târihini”

“Çeşme-i pâk-i musaffa bî-bedel mâ-i hayat”

(1092)

Çeşmeyi yaptıran Mustafa Ağa Edirne Sarayı Ağalarındandır.