;

MUSLU AĞA ÇEŞMESİ (H.1077- M.1666)

Sultanahmet Torun Sok No:7 yanında bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmış olup sağlam durumdadır. Fakat teknesi doldurulmuş, suyu kesilmiştir.

Kemerinin üzerindeki beş beyitlik kitabe Nâili’ye aittir. Okunabildiği kadarıyla şöyledir:

“ Hazret-i Aga-yi Dar-üs-saltanat”

“ Ya-ni Muslu Ağa ol ferhunde zat”

“..........................duası has ve tam”

“ Garka-i bahr-i uttaşı kâyinat”

“ Çeşme bünyâd eyledi Allah’çün”

“......................................şeş cihat”

“ Hayr-i câridir olan bi şaibe”

“ Yevmi ukbâ bâis-i fevz-i necât”

“ Devletinde Nâliyâ târihdir”

“ Geldi akdı çeşme-i ayn-ı hayat”