;

MURAT PAŞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Aksaray’da Murat Paşa Camii’nin avlu duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kemeri renkli taşlarla örülmüştür. Ayna taşı düz ve sadedir.

1963 yılında teknesi sağlamdı ve suyu akmakta idi. Bugün musluğu koparılmış, teknesi doldurulmuş, suyu kesilmiş haldedir.

Kemerinin üzerinde “ Ve sekahüm.....” ayeti okunmaktadır.