;

MURAT HAN (III) ÇEŞMESİ (H.994- M.1585)

Kasımpaşa’da Kulaksız Caddesi üzerinde ( Mutfak kapısı Sokak kesişimi) Kurt Çelebi Camii duvarındaki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Dilimli bir kemeri vardır. Ayna taşı ve kemeri toprağın altında kalmıştır. Kemerin üzerindeki kitabe demir bir parmaklıkla korunmaktadır. Çok grift bir sülüsle yazılan bu kitabe okunamamıştır. “ İstanbul Çeşmeleri”ne göre şair Nihadi Çelebi’ye ait olan üç kıtalık kitabenin tarih beyti şöyledir:

“ Dîdi târihin Nihâdî muhlisi”

“ Ayn-ı ihsân çeşme-i Sultan Murat”

(994)