;

MURADİYE SEBİL VE ÇEŞMESİ (1875)

Eminönü Sirkecide Hüdavendigar caddesi ile Orhaniye caddelerinin kesiştiği köşededir. Daha önce Mirmiran Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş olan sebilhane, sadece üç ay padişahlık yapan V. Murat adına 1876 da yeniden yaptırılmıştır.

Bir tarafında çeşme, diğer tarafında ise muvakkithane bulunan altıgen planlı sebil, beş pencereli ve dökme demir şebekelidir.