;

MOLLA HÜSREV ÇEŞMESİ

Vefa Cemal Yener Tosyalı Caddesindeki Molla Hüsrev camii’nin ihta duvarı nihayetinde bulunan bu çeşmenin ehemmiyeti haiz bir eser olduğu Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “ Fatih devri Mimarîsi”nde kaydedilmiştir.

Küfekiden yapılan bu çeşme, basit ve dilimli bir kemer ortasında düz bir ayna taşından ibaretmiş. Teknesi ve kısmen de ayna taşı toprağa gömülmüş olup, akmamaktadır.