;

MİNİBÜSÇÜLER ÇEŞMESİ

Sarıyer’de (Sular Cad. Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi köşesi) minibus durağındaki bu çeşmenindört cephesi düz mermer levhalarla kaplanmış, üstü pramid biçiminde düz bir mermer çatıyla örtülmüştür. Renkli mermerden ince bir kuşak esas cepheyi boydan boya süslemektedir. Bu cephenin ortasına nereden getirildiği bilinmeyen perde ve kurdele motifleriyle süslü bir ayna taşı oturtulmuş ve iki yanına birer tas yuvası açılmıştır. Çeşmeye mermer bir merdivenle inilmekte ve burada iki lüleden devamlı su akmaktadır. Ayna taşında şu yazı vardır:

“ Minibüsçüler tarafından onarılmıştır.”

               (1969)

Çeşmenin eski durumu hakkında bilgi edinilememiştir.