;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN SEBİL VE ÇEŞMESİ( H.1210- M.1795)

Eyüp’te Bostan İskelesi’nde (Boyacı Sokak) Mihrişah Valide Sultan Türbesi’nin yanındaki bu sebil müdevver cephelidir. Üçlü mermer sütunlarla birleştirilmiş beş penceresi vardır. Şebekeleri dökme demirden olup zengin oymalarla süslüdür. Herbirinde beşer tane su verecek yer bulunmaktadır. Bu şebekeler 0.85 m eninde 2.50 m. yüksekliğindedir. Kemerlerin üstünde çerçevelerin kayıtlarına kadar taştan yapraklar ve kabuklar sebilin bütün yüzünü sarmaşık gib sarar ve dolanır. Bu sebil rokoko üslûbunda türk mimarisindeki örneklerinden biridir. Geniş bir saçak ve kurşun kaplı bir kubbe ile örtülmüştür.

Sebilin kitabesi he rpencerinin üzerinde bir parça olmak üzere saçağın altına yerleştirilmiştir. Tam okunamayn kitabenin tarih mısraı şöyledir:

Ashâba zemzem hem sebîlayn-ı safâ-yi Mihrişah”(1210)

Sebilin iki yanında birbirinin eşi ve sebil ile aynı stilde iki çeşme vardır. Bunları oymalı ayna taşları ikişer renkli mermer sütun arasına alınmış ve üzerlerine kitabeler yerleştirilmiştir. Tekneler de oymalıdır.

Sağdaki çeşmenin üzerinde “ Ve mine-Mai....” soldaki’nin üzerinde de “ Ve sekahüm...” ayetleri yazılıdır.