;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1220 - M.1805)

Yeniköy’de ( Yalı sokak) Molla Çelebi Camii’ni kıble duvarında olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen bu çeşme bugün yol güzergâhının değiştirilmesi, adı geçen camiin yıktırılması sebebiyle eski Köybaşı Caddesi üzerinde yeni düzenlenen parka sırtını dönmüş durumdadır. Değişik bir mimarîye sahip olan bu çeşmede renkli mermerler kullanılmıştır. Geniş saçağından ve kiremit örtülü çatısından eser kalmadığı gibi teknesi de tahrip edilmiştir.

Kemerin üzerindeki kitabe şöyledir:

Sâhibet-ül hayrat vel- hasenat devletlû inayetlû

Mihrişah Valide Sultan aliyyet-üş-şan hazretleri”

       (1220)