;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1216- M.1801)

Eyüp’te Feshane Caddesi’nde (Bostan İskelesi Sokağı- Eyüp Sultan Eski Eserleri Koruma Derneği önü) şah Sultan türbesinin iki yanında bulunan bu ikiz çeşme mermerden yapılmıştır. Kabartma süslemeleri olan ayna taşlarının üzerinde birer tarih beyti yazılıdır. Tekneler kurna biçiminde ve yüksektir. Suları akmaktadır.

Kitabder şöyledir:

“ Söyledi târihinin ihyâ hâme-i şîrin-makal”

“ Mihrişan kadın revâniyçün iç mâ-i zülâl”

                                               (1216)

“ Söyletir ihyâ’ya tarihin bu tarh-ı hoş-nümâ”

“ Şah Sultan eyledi nev çeşmeden icrâ-yı’mâ”

          (1216)