;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ ( H.1214- M.1799)

Kurtuluş’ta safa Meydanındaki ( safa Meydanı Sokak) bu çeşme, sekiz cepheli, üstü çatılı, kiremit örtülü bir yapıdır. Çok bakımsız ve haraptır. Cephelerden birinde ayna taşı ve kitabe bulunmaktadır. Diğer yüzlerde büyük bir niş vardır. Teknesi dağılmış, musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir.

Kitabesi şöyledir:

“ Mehd-i ulyâ-yı saltanat devlertlû inayetlü Valide Sultan aliyyet-üş-şan Efendimiz Hazretleri Bağçe karyesi kurbünde müceddeden bina ve ihya buyurdukları Bend-i Cedidlerinden hasbeten-li’llâh-ı teâlâ iki masura mâ-i leziz iş bu çeşmeye icra içün ta’yin buyruldu”

( Fi 10 Muharrem 1214)