;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Halıcıoğlu- Hasköy yolu üzerinde ( Karacıağaç Cad) askeri kışlanın duvarı bitişiğinde olan bu çeşme kesme taştan yapılmış, basık kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Kitabesi yok olmuştur. “ İstanbul Çeşme ve Sebilleri” nde belirtildiğine göre kitabesi şöyle imiş.

“ Lûtf-ı Yezdan Valide Sultan Efendi kim anın”

“ Hasbeten-li’llah olan bu çeşmesi ayn,ı behic”

“ Bir içim su yeğiken bu arsa-i mahrükada”

“ Ayn-ı ihsânı âleme mâ-i Meric”

“ Geldi üçler da’vet atşâna Es’ad söyledi”

“ Mâder-i Sultan Selîm’in çeşmesinden zemzem iç”

(1208)

Bu kitabe Abdülsselâm Camii mezarlığı önündeki çeşmenin kitabesinin aynı imiş.