;

MEŞAYİHÜLİSLAM KETHÜDASI ÇEŞMESİ

Beyoğlu’nda Kamer Hatun Mahallesi’nde İncekar ve Çatıkaş sokakları kavşağındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Haznesi üç cepheli olup çeşme orta cephededir. Teknesi yol seviyesinden aşağıda kalmıştır. Üstü çatısızdır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerinde mermer bir kitabe taşı varsa da bu taşta herhangi bir yazı görülmemektedir. İstanbul Sular İdaresi Vakıf Sular Servisi’ndeki “İkinci ilm-ü haber Defteri”nde “ Mehmet Emin Mahallesinde vaki Meşayihül-islâm Kethüdası Efendi’nin bina eylediği çeşme” diye tarif edilen çeşmenin bu olduğunun muhakkak bulunduğu Prof. Naci Yengül tarafından “ Taksim Suyu Tesisleri”nde kaydedilmiştir.