;

MERDİVENKÖYÜ BEKTAŞİ TEKKESİ YANINDAKİ ÇEŞME

Kadıköy- Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi ( Şahkulu Sultan Cemevi) yanındaki Tekke Altı sokakta bulunan bu çeşmenin iki yana doğru alçalan kesme taştan yapılmış geniş ve yayvan bir cephesi vardır. Ortaya cephenin en yüksek olduğu yere üzere nakışlı bir ayna taşı yerleştirilmiştir. Hayvanlarında sulanmasına elverişli uzun yalağa üç ayrı lüleden akan su bugün akmamaktadır.

Eski bir yapı olduğu anlaşılmakta ise de üzerinde yazı ve tarih bulunmamaktadır.