;

MERCAN MAHALLESİ ÇEŞMESİ (H.1291- M.1874)

Beyazıt Mercan’da Mühürdar Emin Paşa sokakta Çeşmeli Han’ın girişin de duvardadır.

Üç beyitlik kitabesinin son tarih mısraları şöyledir:

“ Havz-ı dilden çıkdı bir târih-i ranâ Rasihâ”

“ Akdı Mercan Mahalle çeşmesinden mâ-i Murad”

         (1291)    

Çeşme Mehmed Ağa adında bir hayırsahibi tarafından yaptırılmış, Murad adında bir zatın ve mahallelinin himmeti ile tamir edilmiş. Çeşmenin suyu akmaktadır.