;

MEHMET AĞA (Elhac) ÇEŞMESİ (H.995- M.1586)

Üsküdar’da balcılar yokuşu aşağısında Tabaklar camii sokak- Devran Sokak köşesindeki bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Lülesi koparılmışsa da oymalı ayna taşı yerinde durmaktadır. Teknesi ve sedleri sağlamdır. Üst kenarında işlemeli bir korniş bulunmaktadır. Üstü piramit şeklindedir.

Sivri kemerinin ortasında bir rozet, üzerinde de kitabe taşı vardır. Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Darüssaade Ağası merhum ve magfûr

Mehmed Ağa’nın âsâr-I celîlesidir. Sene 995”