;

MEHMED TEVFİK EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1298- M.1880)

Silivri kapıda lâlezar Camii ve Yeni Tavanlı Çeşme sokaklarının kesiştiği yerde (Karabaş çeşmesi sokak başı) bulunan çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Muslukları koparılan ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi ve sedleri yok olmuştur.