;

MEHMED TAHİR EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1242- M.1826)

Harem’de Selimiye İskele Caddesinde bulunan Defterdar Tahir Efendi Harem camii altındaki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak kemerinin içindeki oymalı büyük ayna taşı ve kitabesi yok olmuştur. Teknesi parçalanmıştır.
Bugün olamyan çeşmenin kitabesi celî sülüs hatla yazılmış: “ Ve minel mai külli şey’in hay” yazısından ibarettir ki ebced hesabı ile çeşmenin yapıldığı 1242 tarihini göstermektedir. Kitabenin üzerinde kabartma motiflerle süslü beyzî biçimde bir madalyon varsa da içi boştur. Vaktiyle mevcut olan tuğra kazınarak silinmiştir.
Çeşme camii ile birlikte Evkaf Nazırı ve Mahmud II’nin tuğrakeşi Tahir Efendi tararfından yapılmıştır. Kitabedeki âyet kendinin el yazısı olduğu gibi tuğra da kendisi tarafından çekilmiş bulunmakta idi.
Mehmet Tahir Efendinin “ Harem İskele Çeşmesi” adı ile anılan bir çeşmesi daha vardır. Bu çeşme yıkılmıştır.