;

MEHMED PAŞA (Köprülü) ÇEŞMESİ (H.1072-M. 1661)

Divanyolunda Çemberlitaş karşısında Köprülü Mehmed Paşa Darülhadis ve Camii’nin Peykhane Cadddesine bakan yüzündeki bu çeşme klâsik tarzda mermerden yapılmıştır. Renkli taşlardan örülmüş sivri kemerinin içi ve köşelerindeki boşluklar kabartma motifler ve rozetler ile süslüdür. Çeşmeyi saran ince silmelerden başka iki yan kenarında burmalı ince birer sütun görülmektedir. Teknesi ve sedleri sağlamdır, fakat suyu kesilmiştir. Üstünün eskiden ahşap bir saçakla örtülü olduğu demir kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Sivri kemerinin üstünde oymalı üç rozetin altında kitabesi okunmaktadır. Burada:

“ Sâhib-ül-hayrat Sadr-ı Esbak merhum Köprülü Mehmed Paşa “ yazılı bulunmaktadır.