;

MEHMED PAŞA (Kaymakam) ÇEŞMESİ (H.1185- M.1771)

Eyüp’te Kara Süleyman Tekke Çıkmazı Sokağı üzerinde ve Hacı Ali Efendi Tekkesi Mescidi avlu kapısının sağ tarafındadır. Çıkmaz sokağın Oluklu Bayır Sokağı ile irtibatı vardır. Çeşme harap durumdadır. Kesme taş ve tuğla dizilerinden oluşan haznesini örten sıva dökülmüş, sol tarafı da yıkılmıştır. Tuğladan örüldüğü anlaşılan yuvarlak kemerinin altına kabartma çiçek ve meyve motifleri ile süslü büyük bir ayna taşı yerleştirilmiştir. Teknesi bozulmuş, suyu akmamaktadır. Ayna taşı üzerinde iki kitabe vardır. İkincisi tamire aittir.

“ Sahib’ül hayrât Kaimmekâm Mehmed Bey”

(1185)

“ Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Kabile mu’allimlerinden Vefâlı Zeliha Hanım”

(1315)