;

MEHMED PAŞA ( Karagöz) ÇEŞMESİ (H.1065- M.1654)

Silivrilapı’da Karagöz Tekkesine bitişik (Karagöz Tekke sokağı- Karagöz Mehmed Paşa Camii yanı) olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi zamala aşınmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde şu kitabe yer almış bulunmaktadır:

“ Sâhib-ül hayrat vel hasenat ve râgıb-ül cennet ved-derecât Merhum Murat Paşa Kethüdası        Karagöz Mehmed Paşanın ruhuna fâtiha” (1065)