;

MEHMED PAŞA (Gürcü) ÇEŞMESİ (H.1035- M.1625)

Hırka-ı Şerif’te Keçeciler Caddesi üzerinde (Armutlu Sokak) bulunan bu çeşme, klâsik tarzda yapılmıştır. Bugün ayna taşına kadar yol seviyesi altında kalmıştır. Suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerinde büyük bir kitabe taşı vardır.

Bu kitabe şu mısralarla son bulmaktadır.

“ Göricek tahsin idüp Hâtif didi târihini”

“ Suyun mâri malyn bil çeşmesini hem sebil”

(1035)