;

MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.977- M.1569)

Eyüp’te Kalenderhane Caddesi üzerinde eski Sadeddin Efendi Tekkesi bitişiğinde bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Geniş bir cephesi vardır. Teknesi çukurda kalmış üstelik toprakla doldurulmuş olduğundan aynataşı görülmez olmuştur. Kemerinin altındaki kitabe yoldan geçen vasıtaların sıçrattığı çamurla kirlenmiş olmakla beraber okunabilmektedir:

 

“ Hazret-i Pâşâ-yi hem-nâm-ı Resûl”

“ Ayn-ı âb-ı kevseri kıldı binâ

“ Nûş iden bulur hayât-ı câvidan”

“ Hak kabul itsün hayr-i cemîl”

“ Kim Nihâdî didi târîh-i lâtif”

“ Oldu ayn-ı çeşme- sâr-ı selsebîl”

 

Bu kitabede Sokullu Mehmed Paşa çeşmelerinin kitabelerini yazan Prizrenli Nihadî Çelebi’nindir. Bu çeşmenin de Sokullu Mehmed Paşa’ya mı yoksa başka bir Mehmed Paşa’ya mı ait olduğu tesbit edilemedi.

Çeşme 1966 yılında Eyüp Belediyesince restore edilerek suyu akıtıldı.