;

MEHMED BEY ÇEŞMESİ (H 1179-M 1765)

Beykoz´da Sultaniye Çayırı´nda (Pkaşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası yanı) namazgah yanındaki bu çeşme mermerden yapılmış olup dört cephelidir. Cephenin ikisi geniş diğer ikisi dardır. Üç yüzündeki musluklardan su devamlı akmaktadır. Yalakları bozulmuştur.

Geniş cephelerden birinde çeşmenin üç beyitlik kitabesi okunmaktadır. Bu kitabenin tarih mısraları şöyledir:

Zebân-ı lûlesi atşana Feyzî didi târîhin"

Zülâl akdı için bu çeşme-i mîr-i mükerremden"

                                                                       (1179)

Denize bakan yüzünde şu yazı vardır.

"Maaşallah

Âfiyet bâd"

"İstanbul Çeşmeleri"nde bir kitabeden daha bahsedilmekte ise de bu kitabe görülememiştir.

Hasodabaşı Halil Ağa Vakfından olan iş bu çeşme bu def´a ihyâ edilmiştir."

                                                                                                                                 (1317)