;

MEHMED ALİ PAŞA ÇEŞMESİ

Anadoluhisarı’nda Otağtepe Caddesi ile Setüstü ve Hisar Camii sokaklarının kesiştiği yerde bulunan Muhaşşşi Sinan Camii minaresi önündeki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Basit bir ayna taşı vardır. Teknesi tamir görmüştür. Suyu akmaktadır.

Çeşmede kitabe yoktur. Yalnız caminin yanındaki sıbyan mektebi ie birlikte Mehmed Ali paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Mektebin yapılış tarihi 1286 (m.1870) ‘dir.