;

MEHMED AĞA VE HACI İBRAHİM ÇEŞMESİ (H.1103- M.1693)

Eğrikapı dışında (Eyüp Savaklar Caddesi) Yenimahalle Hacı Hüsrev Camii karşısındadır. Türk klâsik mimari uslûbunda kesme taştan yapılmıştır. Haznesinin yan cephesinde Darphane baş katibi Elhac İbrahim Efendi tarafından 1176 yılında yapılan tamirine ait iki satırlık bir kitabe ve ön cephesinde üç beyitlik asıl kitabe vardır.

Üç beyitlik esas kitabenin tarih mısraları şöyledir:

 

“ Safâ-yi tab’ ile itmâmına Vehbî didi tarih”

“ Bu aynin can-fezâ âb oldu cârî hasbetenlillah”

    (1103)