;

MEHMED AĞA ( Silâhdar) ÇEŞMESİ (H.1138- M.1725)

Taksimden Fındıklı’ya inen Kuzancı Yokuşu No:44 önündeki bu çeşme, kesme taştan yapılmış büyük bir haznenin yüzüne kabartma çizgi ve süslerle şekillendirilmiş ve oymalı kemerinin üzerine kitabesi konulmuştur.

Bugün bu büyük hazneden eser kalmamıştır. Arkaya yapılan apartmanların önünde çeşme duvar gibi durmaktadır. İki yanında aşağıdan yukarıya devam eden işlemeli bordür yer yer bozulmuştur. Servi motifleri ile süslü ayna taşındaki rozetten iki tane de kemerin köşelerinde görülmektedir.

Kitabesi şöyledir:

 

“ Bismillahirrahmanirrahim”

“ Lâ ilâhe illâllah Muhammed Resullah”

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Silâhdar-ı şehriyârî Fındıklılı Mehmed Ağa”

“ Rûhiyçün el-fâtiha Sene 1138”