;

MEHMED AĞA (Seyyid Hacı) ÇEŞMESİ (H.1228- M.1813)

Tahtakale’de Balkapanı sokağında Balkapanı hanının avlusunun ortasında bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşme büyük haznelidir. Tekne taşının önü kırık olup, çeşme harabe halindedir.

Dört satırlık kitabesinin ilk satırında “ Ve minel mai külle şey’in hay” ayeti diğerlerinde Bolkapanlı Yağcı Es-seyyid El-hac Mehmed Ağa’nın ruhu için yaptırıldığı yazılı imiş.