;

MEHMED AĞA ( Kasabbaşı Elhac Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1237- M.1821)

Eğrikapı dışında (Eyüp Savaklar Caddesi) Yeni mahalle Hacı Hüsrev Camii yanında bulunan çeşme çevre yolu çalışmaları nedeni ile camii ile birlikte Ayvansaray Caddesine nakledilmiştir. Üzerinde Mahmud II’nin tuğrası altında şu kitabe vardır.

 

 

 

“ Sâhib-ül- hayrat vel- hasenat Kasabbaşı esbak

merhum ve magfur-ünleh El-hac Es-seyydi Mehemmed Ağa”

     (1237)