;

MEHMED AĞA ÇEŞMESİ

Kadırga civarında Katip Sinan Sokağında (No:20) bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış ise de sonraki sıva tamirleri ile şeklini kaybetmiştir. Bozulmuş ayna taşının iki yanında birer tas yuvası görülmektedir. Teknesi kırılıp parçalanmış, suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde içerlek bir kitabe taşı vardır. Tamir sırasında sıçrayan çimento ile o kadar kirlenmiştir ki bugün hiç bir yazı seçilememektedir.

İstanbul Çeşmeleri’nde de kitabe metni verilememiş, bânisinin Mehmed Ağa adında bir hayır sahibi olduğunun anlaşıldığı kaydedilmiştir.