;

MAHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1052-M.1642)

Üsküdar’da Mahpeyker Kösem Sultan’ın yaptırdığı Çİnili Camii ile Hamam arasındaki sokağın köşebaşında (Çavuşdere caddesi- Çinili camii karşısı) bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda bina edilmiştir. Oymalı ayna taşının yanında bir taş deliği vardır. Teknesi harap olmuş, musluğu koparılmış suyu kesilmiştir. Çatışısı yoktur, işlemeli bir korniş üstünü çevirmektedir.
Sivri kemeriin yukarısıda iki kıtalık kitabesi yer almakta ise de okunamayacak kadar bozulmuştur. Bu kitabenin tarih beyti “ İstanbul Çeşmelerin” de şöyle tesbit edilmiştir:

“ Fevziyâ çün mazhar-I feyz oldu su”

“ Menba’I feyz oldu târih ol zeman”

(1052)