;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1246- M.1830)

Fatih Malta Çarşısı sokakta bulunan çeşme mermerden yapılmıştır. Sebilin bitişiğindedir.

Sebil dört pencereli olup pencerelerin 1,20m genişliğinde 2,50 m yüksekliğinde dökme demirden şebekeli, altışar su verecek deliği bulunduğu, dört mermer sütunu olup, sövelerde mermerdendir. Üzeri kurşun kaplı ve kubbelidir.

Tarih beyti şöyledir:

“ Ayniya dildâdedir tarihine mâ-i hayat”

“ Bu sebîli kıldı Mahmud icrâ âb iç”

 

(1246)

Sebil ve çeşme şu anda restore edilmektedir.